Ahmedabad Skater Khushi Patel Bags PM Rashtriya Bal Puraskar, Wishes To Inspire Youth


Khushi Patel, a 16-year-old roller skater from Ahmedabad, won the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2021 for sports.

Source

Leave a Reply